Huy chương Olym_NbFktiMo

Ngày 2022-11-22 05:08     HITS: 148

Huy chương Olym_NbFktiMo

Huy chương Olym_NbFktiMo

Huy chương Olym "Cậu bé bóng đá" I.

Ý nghĩa của huy chương vận động viên: Người đặt danh dự cao nhất của bóng đá để vinh dự cao nhất là cầu thủ bóng đá, giáo viên giáo dục thể chất, nhà