Quy tắc bóng đá bãi biển _LDv4kCr9

Ngày 2022-11-22 01:37     HITS: 122

Quy tắc bóng đá bãi biển _LDv4kCr9

Quy tắc bóng đá bãi biển _LDv4kCr9

Quy tắc bóng đá bãi biển (quy tắc bóng đá bãi biển chi tiết) (chi tiết) (), các quy tắc bóng đá bãi biển = 0,8 mét) Vẽ 3 dòng trên toàn bộ khu vực sân vận động trên mặt đất, được gọi là dòng (2+1.

1), còn được gọi là (3+1.

2).

3.